For Gigafib er IPv6 en konkurransefordel og en plattform for fremtiden

En tablet med en nettside fra Tønsberg
— Strengt tatt kunne vi drevet uten IPv6 en god stund til. Men å bygge nettverk og infrastruktur for fremtidens kommunesektor forutsetter oppdatert teknologi og at den neste adressestandarden er implementert. For oss ble veien kort med kurs og workshop fra Telenor, som i realiteten også var en måte å komme i gang med arbeidet på.

Det forteller senior nettverksansvarlig i Gigafib, den interkommunale nettverks- og tjenesteleverandøren i Vestfold, Kristian Wennerberg.

- Kommunal sektor står overfor enorme endringer. Mye handler om å få mer ut av knappe ressurser, samtidig som kvaliteten på de kommunale tjenestene skal øke. Det skal vi få til ved hjelp av blant annet kunstig intelligens og sensorer, som forteller når en søppelkasse er full, et lys har gått eller en av kommunens eldre trenger hjelp. Men disse nye løsningene er avhengige av teknologi og enheter som har en adresse på nettet — og da er det ingen vei utenom IPv6, forklarer Wennerberg.

Fremtiden bygges på nett

— Gigafib er eid av 9 kommuner, Høgskolen, Uninett og Studentsamskipnaden. Styret har vært tydelige på at vi, som leverandør, også skal svare opp ønsket fra Staten om at det offentlige Norge skal ta ansvar og ta i bruk IPv6 så snart som mulig. Når du legger til at denne standarden er en forutsetning for å utvikle fremtidens kommunale tjenester, med sensorer og kunstig intelligens, var det egentlig bare å sette i gang.

Alle enheter som skal gjenkjennes på Internett, må ha en unik IP-adresse. Adressene i IPv4, som fortsatt er den gjeldende standarden, er i praksis brukt opp. Samtidig øker antallet enheter som trenger en nettadresse enormt. Derfor er overgangen til IPv6 godt i gang. Nye nettverksenheter som selges i dag er utviklet for å ta den i bruk.

Workshop som ble et implementeringsprosjekt

- I praksis skal det være mulig å komme godt i gang med IPv6 i løpet av en arbeidsuke, hvis du følger opplegget Telenor har laget, forklarer Wennerberg.

- Den første kursdagen var en innføring der alle IT-folkene i Vestfoldkommunene deltok. De to neste dagene, der jeg deltok, fokuserte på teknologien og det tekniske. Det var foredrag i kombinasjon med praktiske labøvelser. På den første workshopdagen forberedte vi implementeringen — som vi gjennomførte om kvelden. Og dagen etter monitorerte vi endringene og planla veien videre.

- For oss var det en stor fordel at det er Telenor sine konsulenter som også holder kurset. Opplæringen var så konkret at jeg kunne dra hjem og prøve meg frem på egenhånd, før jeg jobbet videre med Telenor om kjernefunksjonalitet og nett. Allerede først kveld var gjestenettverket oppgradert til IPv6, det samme var epostserverne og noen webservere.

Fra Tønsberg by
- Å bygge nettverk og infrastruktur for fremtidens kommunesektor forutsetter oppdatert teknologi og at den neste adressestandarden er implementert. For oss ble veien kort med kurs og workshop fra Telenor Inpli, som i realiteten også var en måte å komme i gang med arbeidet på, sier Kristian Wennerberg, senior nettverksansvarlig i Gigafib.

Konkurransefordel og forretningsverdi

- Slik vi ser det, innebærer IPv6 en åpenbar konkurransefordel, forklarer nettverksarkitekt i Telenor, Herman Hermansen.

- Et selskap som er tidlig ute med denne overgangen, som har skjønt både behovet og håndtert utfordringene knyttet til IPv6, vil naturlig nok være mer attraktivt enn en konkurrent som ennå ikke har tatt tak i problemstillingen.

- Men enda viktigere; samfunnets og næringslivets IT-systemer blir stadig mer komplekse. For 15 år siden var selv tunge løsninger relativt enkle å sette opp og drifte. I dag krever de sammen systemene dyp nettverks- og sikkerhetskompetanse. Og dette blir ikke enklere med Internet of Things, økende digitalisering, automatisering og kunstig intelligens. Derfor må vi gjøre den digitale grunnmuren, som hele samfunnet hviler på, IPv6-klar, før kompleksiteten øker ytterligere og jobben blir vanskeligere — og dyrere, avslutter Herman Hermansen.