Nettverk

Digitaliserer arbeidshverdagen på St. Olavs Hospital

Publisert: 10. juni 2020 kl. 15:07
På St. Olavs Hospital snakker helsepersonell, pasienter, NTNU-ansatte og studenter, roboter og elektroniske kart sammen via sykehusets datanettverk. Sykehuset er godt forberedt på en moderne, digitalisert arbeidshverdag takket være Telenor.
Illustrasjonsbilde fra et sykehus
Illustrasjonsbilde fra et sykehus
- Nettverk

Digitaliserer arbeidshverdagen på St. Olavs Hospital

Publisert: 10. juni 2020 kl. 15:07
På St. Olavs Hospital snakker helsepersonell, pasienter, NTNU-ansatte og studenter, roboter og elektroniske kart sammen via sykehusets datanettverk. Sykehuset er godt forberedt på en moderne, digitalisert arbeidshverdag takket være Telenor.

Som et av Norges største helseforetak er St. Olavs Hospital helt avhengig av et moderne nettverk for at arbeidshverdagen skal være så effektiv som mulig. Og også for at pasientopplevelsen skal være best mulig. Stadig flere enheter kobles nå til det trådløse nettet. Resultatet er at behovet for kapasitet er mye større nå enn det var da St. Olavs Hospital installerte sitt første trådløse nett i 2005.

En oppgradering av det trådløse nettet var derfor helt nødvendig – både for å imøtekomme dagens behov, men også for at sykehuset skulle være rustet til å gå fremtiden i møte. St. Olavs Hospital inngikk derfor et samarbeid med Telenor for å sette opp et høyhastighets trådløst nettverk for sykehusets digitale funksjoner, for de ansatte, pasienter og besøkende på sykehuset.

Dimensjonert for økende digitalisering

Med det nye nettverket kan St. Olavs Hospital støtte flere sensorer og elektroniske elementer som er tilkoblet nett. I tillegg til sykehusets eget utstyr, er nettet også dimensjonert for pasienters internettbruk – en mulighet som i dag forventes av både pasienter og besøkende.

Noen av enhetene som i dag får god nytte av oppgradert nett er robottrallene (AGV) som brukes til frakt inne på sykehuset. Det samme gjelder karttjenesten MazeMap som gir stabil tilgang til elektroniske kart over sykehuset. Nye aksesspunkter er nå satt så tett at karttjenesten kan benytte det trådløse nettet som utgangspunkt for å lokalisere brukerens posisjon. Fremover forventes det at det vil dukke opp flere elektroniske tjenester som vil ha behov for å koble seg på det trådløse nettet.

Fra et sykehus
- Utstyr som er skiftet har løpende blitt satt i produksjon uten problemer, og prosjektet hadde sterkt fokus på informasjon og varsling av planlagt nedetid. Samarbeidet har fungert ypperlig, sier Inger Dyrendahl, Tjenesteansvarlig for Arbeidsflate og Nettverk i Helse Midt-Norge IT (HEMIT).

Økt kapasitet og tjenestekvalitet

Planleggingen av det nye nettet sørget for et oppsett som ga bedre kapasitet og bedre talekvalitet på IP-telefoni, samtidig som nettet ble rustet til å takle fremtidig bruk av ny funksjonalitet. For å få til dette ble en del av grunnmuren til nettet, i form av kantsvitjser, skiftet ut og antall aksesspunkter doblet.

– At vi doblet antall aksesspunkter henger mest sammen med at teknologien utvikler seg. Før var tankegangen å dekke mest mulig per aksesspunkt. Nå er det mange flere enheter som skal koble seg til, og tjenestene krever mer båndbredde slik at man må tenke kapasitet fremfor areal. Vi reduserte dekningsarealet for hvert punkt for å øke kapasiteten. Tjenestene skal gå til nærmeste punkt, og det skal ikke være langt i mellom dem, sier Inger Dyrendahl, Tjenesteansvarlig for Arbeidsflate og Nettverk i Helse Midt-Norge IT (HEMIT).

– Vi har også klargjort for overgang fra 2,4 GHz til 5 GHz. En overgang til 5 GHz vil føre til mindre forstyrrelser og en bedre opplevelse for brukerne, sier Patrick Mostad, som er en av flere av Telenors medarbeidere som har jobbet i prosjektet.

Løpende oppfølgning fra Telenor

Telenor har stått for planleggingen av det nye nettet til St. Olavs Hospital og for leveranse av utstyr. Det er Helse Midt-Norge IT (HEMIT) selv som har stått for implementering og drift. De er veldig fornøyd med oppfølgningen de har fått.

– Vi har fått en meget erfaren prosjektleder. Han har hatt løpende kontroll med planer, økonomi og gjennomføring, og ikke minst styrt alle ressursene som har jobbet mye på nattestid med utskifting av utstyr. I tillegg har vi benyttet to konsulenter i radioplanleggingen, sier Dyrendahl i Helse Midt-Norge IT (HEMIT).

– Radioplanleggingen er essensiell for å få et så stort trådløst nett til å fungere, særlig fordi områder som dekkes av hvert enkelt aksesspunkt må ses i forhold til hverandre, forteller Patrick Mostad i Telenor.

– Utstyr som er skiftet har løpende blitt satt i produksjon uten problemer, og prosjektet hadde sterkt fokus på informasjon og varsling av planlagt nedetid. Samarbeidet har fungert ypperlig, avslutter Dyrendahl.

Med ferdigstillelse av det trådløse nettet, fortsetter Telenor å bistå St. Olavs Hospital med å realisere en rekke nye tjenester.