Digital grunnmur for norsk luftfart

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen
Uten luftfarten stopper Norge. Det er virkeligheten Avinor daglig må forholde seg til. Derfor er det avgjørende at de har et nettverk som fungerer optimalt til enhver tid.

Kravene var følgelig skyhøye da Telenor fikk i oppdrag å levere nettverksutstyr, konsulenttjenester og beredskap til Avinors nye nettverksløsning.

– Nettverket vårt er den digitale grunnmuren som all vår kommunikasjon – internt som ekstern – hviler på, sier Kjell-Olav Pedersen. Han er leder for IT Nettverk i Avinor.

Terminal 2 – Norges største byggeprosjekt

Avtalen med Telenor ble inngått i forbindelse med T2 Prosjektet: utbyggingen av Terminal 2 på Gardermoen. Dette var Norges største byggeprosjekt. Men det var også et stort byggeprosjekt på IT-siden.

I tillegg hadde også Telenor en betydelig leveranse knyttet til utbygging av den nye terminalen på Bergen lufthavn, Flesland. Totalt skulle ca. 250 switcher installeres på Terminal 2, Gardermoen, og ytterligere skulle ca. 130 switcher installeres på Flesland.

– Nettverket er ryggraden og sentralnervesystemet i all vår kommunikasjon både internt i Avinor og ut mot kunder – alt fra flyselskapene og andre leverandører til reisende fra inn- og utland, forklarer Pedersen.

Fra en gate på Gardermoen
- Nettverket er ryggraden og sentralnervesystemet i all vår kommunikasjon både internt i Avinor og ut mot kunder, sier Kjell-Olav Pedersen, leder for IT Nettverk i Avinor.

50 millioner passasjerer i året

Det er totalt nærmere 160 IT-ansatte i Avinor fordelt på ni lokasjoner i Norge. 14 er lokalisert på Gardermoen, mens de øvrige er fordelt utover landets mange lufthavner. I Norge er det 45 statlige lufthavner i tillegg til lufthavner som drives i samarbeid med Forsvaret. Sammen er disse IT-ekspertene helt sentrale i å sørge for at norsk luftfart går på skinner.

– Det er mye som hviler på nettverksløsningen vår. Med omlag 3.200 ansatte totalt i selskapet og 50 millioner passasjerer og 815.000 flybevegelser årlig, sier det seg selv at kommunikasjonsbehovet er enormt og feilmarginen lik null, fortsetter han.

Familie som skal på reise fra Gardermoen
- Vi snakker om samfunnskritisk infrastruktur her. For oss i Avinor er nettverket like viktig som strømmen. Dersom kjernekomponenter skulle svikte, kan alle ansatte og reisende på samtlige lufthavner i Norge bli berørt, Kjell-Olav Pedersen, leder for IT Nettverk i Avinor.

Omfattende leveranse

I tillegg til selve installeringen og overvåkning av nettverksutstyret, har Telenor levert strategisk rådgivning og kursing. Avinor drifter selv nettverket, men Telenor har en Technical Account Manager som sitter hos Avinor og bistår ved alle omlegginger.

Pedersen forklarer at en flyplass er en svært kompleks virksomhet­.

– En lufthavn av en viss størrelse er i praksis et samfunn hvor alt må fungere sømløst og alle aktører må kunne kommunisere uten noe nedetid. Det dreier seg om alt fra billettbooking og bagasje-drop til kommunikasjon over flyplassenes nettverk, sier han.

Like viktig som strøm

– Vi snakker om samfunnskritisk infrastruktur her. For oss i Avinor er nettverket like viktig som strømmen. Dersom kjernekomponenter skulle svikte, kan alle ansatte og reisende på samtlige lufthavner i Norge bli berørt.

Pedersen understreker likevel at en slik operativ krise ville være svært oppsiktsvekkende.

– Noe slikt skjer svært sjelden. Det er fordi vi er sikret så godt det er mulig, med backup og redundans på kjerneinfrastruktur og viktige tjenester. Vi har bygd nettverket slik at det er redundant – slik at uansett hva som skjer, så skal det være «business as usual,» sier han, og legger til Avinor har et lukket nettverk bare for den flyoperative kommunikasjonen.