Skrur på lyset for smarte kommuner

Markedsansvarlig Torstein Løvseth og daglig leder Jarl Karlsen hos LuxSave

Teknologien deres sparer kommuner og idrettsanlegg for store summer, og gjør livet lysere for oss innbyggere. Nå vil de hjelpe flere kommuner.

Allerede i 2011 slo Kommunal- og moderniseringsdepartementet fast at dynamisk gatebelysning kan: 

  1. redusere energiforbruket til gatebelysning med opptil 70 prosent 
  2. bidra til lavere CO2-utslipp 
  3. redusere drifts- og vedlikeholdskostnader med opptil 50 prosent 
  4. øke trafikksikkerheten 
  5. forebygge kriminalitet 
  6. gi mindre lysforurensning og bedre livskvalitet for innbyggerne 

Likevel er det få kommuner i Norge som satser på dette området. Dette vil Trondheim-selskapet LuxSave gjøre noe med. De har utviklet en løsning for styring og drift av gatelys og idrettsanlegg, som reduserer kostnader, forenkler driften og åpner nye dører innen digitalisering. 

Teknologien ble først utviklet ved NTNU, og styrer i dag 14 prosent av alt kommunalt gatelys i Norge, og 150 000 gatelys i Stockholm. Selskapet anslår at kundene i snitt sparer 25-30 prosent bare i strømforbruk.

Enkelt å starte digitalisering

– Besparelsene kan bli enda større, hvis kommunen for eksempel oppgraderer armaturer eller går til innkjøp av LED-lys som gir enda lavere strømforbruk og enda lengre levetid. Men det er ikke nødvendig for å ta i bruk løsningen vår, sier Torstein Løvseth, markedsansvarlig hos LuxSave. 

– Gatelys er ofte nedprioritert, og det er kanskje ikke så rart i en presset kommune-økonomi, hvis man ikke har regnet på det, eller ikke er klar over mulighetene, fortsetter Løvseth. 

– Mange tror kanskje de må gjøre store investeringer for å starte digitalisering av vei- og gatelys, men det er ikke tilfellet. Gatelys må kommunen ha uansett, og selv små tiltak kan gi store besparelser. 

– En av fordelene med teknologien vår, er at kommunen kan ta den i bruk uansett hva slags gatelys og systemer de har fra før av, sier Jarl Karlsen, daglig leder i LuxSave og gründeren bak selskapet. 

– Siden vi utvikler vårt eget produkt, kan vi enkelt tilpasse oss eksisterende løsninger, som gir minimalt arbeid for kundene med å integrere våre systemer. I prinsippet er alt du trenger denne styringsenheten, sier han og viser frem en liten boks.

En av LuxSaves styringsenheter

En av LuxSaves styringsenheter.

Forenkler drift og vedlikehold

En styringsenhet kan styre flere hundre lys, og monteres i el-skap ute i områdene. For eksempel Bodø har 340 enheter som styrer rundt 9000 gatelys. 

Hvert år sommerslukker Bodø alle lysene. Tidligere måtte montører kjøre rundt og utføre dette fysisk. Med systemet til LuxSave holder det med noen tastetrykk på en iPhone. Kanskje ikke så rart at Stockholm, med 150 000 gatelys, ga denne umiddelbare tilbakemeldingen: «Underbart, teknikerne elsker det!» 

Styringsenhetene er koblet til LuxSave-systemet via Telenors mobilnett, og åpnes på smarttelefoner, nettbrett eller PC. Slik ser brukergrensesnittet ut på PC:

Skjermbilde av brukergrensesnittet

Hvert punkt er et gatelys. Her kan både driftssentralen og montører enkelt se status for hvert enkelt lys, hente og oppdatere detaljert informasjon om armaturer (når de er skiftet, brenntid, garanti osv.), stille inn automatiske rutiner, skru av og på lys, få tilsendt feilmeldinger, sjekke strømforbruk, planlegge drift og vedlikehold og flere andre funksjoner. Alt sammen bare ved å peke og klikke. Fargekoding angir effekt på armaturer.

Systemet har også en innebygget kalender, og lyset kan automatisk styres etter soloppgang og solnedgang, eller ved bruk av sensorer som fotoceller.

Åpner dører for kommunene

– Mange kommuner har ofte mangelfull dokumentasjon for gatelys og annen infrastruktur, og ingen digitaliserte data. Ved hjelp av detaljerte flyfoto og bildegjenkjenningsprogrammer, kan vi da raskt skape et oversiktsbilde for kommunen, et kart med antatte lyktestolper, som danner et godt utgangspunkt for digitalisering, sier Karlsen. 

– Løsningen er egentlig perfekt for dette, noe vi har fått svært gode tilbakemeldinger på. 

– Levanger kommune er også i ferd med å bruke systemet vårt til å forvandle sine punktdata til oversiktelig og nyttig informasjon, som de enkelt kan bruke til drift og vedlikehold. 

Aktiv bruk av kartdata i drift og vedlikehold kan gi vesentlig reduksjon av kostnader for eiere av gatelys. Det gir lett innsyn og kontroll, dialog mellom eier og driftsoperatør går raskere, og teknikere kan aktivt både teste og rapportere status på utstyr når de er ute. 

Systemet brukes også til lysstyring av idrettshaller og baneanlegg, blant annet av Rosenborg ballklubb. Her skrus lys automatisk av på når det er trening, og systemet låser og åpne dører. Men det er ikke bare fysiske dører løsningen åpner. 

– Når kommunene begynner å digitalisere infrastrukturen sin, og får tilgang til data, ser man raskt nye muligheter som kan integreres med samme system. Flere av de mest fremoverlente kundene våre, som for eksempel Lyse som drifter gatelysene til Stavanger og en rekke andre kommuner, etterspør tjenester som temperaturmålinger, miljø- og trafikkdata fra sensorer som kan kobles til gatelysene. LuxSave blir et rammeverk for å innhente sensordata 24/7, og dette er helt klart fremtiden, sier Karlsen. 

– Dette var også en av årsakene til at vi fikk kontrakten med Stockholm. Det at teknologien vår kan håndtere eksisterende armaturer og teknologi, samtidig som den kan kobles til ny teknologi i fremtiden. Dette var viktig for svenskene, som skal oppgradere infrastrukturen sin, forteller han.

Jan Karlsen i LuxSave

Ser lyst på fremtiden: Jarl Karlsen hos LuxSave.

Ny internasjonal standard

LuxSave er også en av Telenors rundt 100 samarbeidspartnere som utvikler løsninger for smartbyer og tingenes internett. I hver styringsenhet ligger et SIM-kort fra Telenor som sørger for at enheten kommuniserer med LuxSave-programmet på mobiler og PC. Med den nye internasjonale standarden for tingenes internett, Narrowband Internet of Things (NB-IoT) som ble lansert i fjor, vil programmet i fremtiden antakelig kommunisere direkte med hvert enkelt gatelys. 

– Narrowband IoT baserer seg på 4G-nettet, men bruker veldig lite data, og dermed svært lite strøm. Dette gir mye lengre batterilevetid for sensorer, og rimeligere elektronikk, som igjen gjør det kostnadseffektivt å ha mange sensorer utplassert der dette tidligere ikke var mulig, forteller Sofia Tropé, forretningsutvikler innen IoT hos Telenor, som er på besøk hos LuxSave. 

– I tillegg har standarden også bedre dekning enn vanlig 4G, både i rekkevidde og på vanskelig tilgjengelige steder, noe som kan komme godt med på veistrekninger og i tunneler. 

– Dette er helt klart interessant for oss, sier Karlsen.

Lys i tunnelen

– Med vår løsning kan innbyggerne også enkelt rapportere inn feil via mobilen sin, og se ting som andre har rapportert inn, samt hva status er på disse. Feilene går også direkte inn i lister som kommunens driftsansvarlige kan bruke for planlegging og utbedring. 

– I Oslo er folk bekymret for alt som kan skje når du for eksempel er på vei hjem fra byen kl. 01 om natten. Du lurer på om du skal ta drosje helt hjem til døren, eller ta t-banen og gå hjem, forteller Sofia Tropé. 

– På Smestad der jeg bor, må jeg gjennom en gangtunnel under Ringveien. Jeg går helst ikke ned der hvis ikke lysene fungerer, eller hvis lyktestolpene langs veien ikke er på. Jeg har faktisk tatt t-banen tilbake til byen, og så drosje opp igjen, ler hun. 

– I Oslo må du da kontakte kommunen og si fra, og selv da skjer det ofte ikke noe på en god stund. Når det er sagt, så driver også Oslo med dynamisk lysstyring og har redusert strømforbruket med nærmere 50 prosent, og det samme på drift- og vedlikeholdssiden, sier Tropé. 

Med ny teknologi og smarte løsninger både for kommuner og innbyggere vil livet garantert bli bedre for alle, er de begge enige om.

Vil du vite mer om løsningene til LuxSave, kontakt Jarl Karlsen på mobil 913 22 393 eller jarl@luxsave.com 

Vil du vite mer om flere løsninger innen tingenes internett og digitalisering for kommuner og bedrifter, kontakt Telenor på iot@telenor.com