Traktor med Yara sin sensor på taket ute på et jorde
Traktor med Yara sin sensor på taket ute på et jorde
- Internet of Things

Øker matproduksjonen ved hjelp av IoT

Publisert: 26. april 2018 kl. 00:00
Oppdatert: 26. juni 2020 kl. 00:00

- Internet of Things (IoT) er en sentral brikke i å skape bærekraftige avlinger, sier Pål Øystein Stormorken i Yara.

Finanstidsskriftet Fortune har kåret gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara til et av de ti selskapene i verden som er best i stand til å skape positive endringer. Hvorfor? – Vi har gått fra å være en produktselger til å bli en problemløser for bønder over hele verden, sier Øystein Stormorken.  

Stormorken jobber med ansvar for Partnership Strategy innenfor Digital Farming i selskapet som har eksistert i 110 år, er til stede i 165 land, og har egne kontorer i 65 av dem. Han snakker varmt om hvordan digitale løsninger har et stort potensial til å endre måten Yara utvikler sin verdikjede på, og hvordan de gjør selskapet i stand til å løse to av de virkelig store globale utfordringene: matmangel og miljø. 

– Jordas befolkning øker kraftig. Vi har en sterkt voksende middelklasse som skaper behov for mer mat. Våre gjødselprodukter, med nitrogen som den viktigste komponenten, er en helt vesentlig ingrediens i å produsere mer mat. Men vi må få mer ut av ressursene, samtidig som bonden får bedre kvalitet på produktene sine, sier Stormorken.

Yaras N-sensor
Traktor med N-Sensor fra Yara som måler nitrogennivået i åkeren i sanntid og automatiserer gjødslingen slik at jorda får akkurat så mye gjødsel den trenger.

IoT-sensorer koblet til mobilen

Det er her IoT spiller en viktig rolle. Yara lager sensoren N-Sensor, som er festet på traktoren og måler nitrogennivået i åkeren i sanntid. Sensoren kalkulerer umiddelbart riktig gjødsling ved at den automatisk styrer tildeling av gjødsel i jorda. N-Sensor har også en positiv effekt på miljøet ved at den forhindrer overgjødsling, alt nitrogenet blir tatt opp i plantene. Yara produserer også sensorer som måler vannbehovet til trær og planter. Takket være teknologi fra Telenor, som kobler sensorene til mobiltelefonen, kan bonden kontinuerlig holde oversikt over hvor mye vann plantene hans trenger. 

– Vannsensoren gjør oss i stand til å applisere nøyaktig den mengden vann som plantene har bruk for. Det viser seg at våre vannsensorer kan redusere vanning med 30 prosent. På denne måten kan bonden dyrke frukt, vin-druer, nøtter, appelsiner og korn på en ressurseffektiv måte. IoT gjør at vi bruker mindre ressurser og får ut mer kvalitet ut av jordsmonnet, sier Stormorken og fortsetter:

–  Digital Farming handler om å gjøre nytte av de dataene vi har tilgang til. IoT kommer til å være en sentral brikke i vår måte å bygge løsninger på fremover, sier Stormorken.

Bonde med Yara-skjorte
For hver enkelt bonde kan lokale datadrevne beslutninger forbedre matproduksjonen på kort og lang sikt.
Bonde i Traktor med N-Sensor
Smart bruk av informasjon om faktorer som vær og jordsmonn gir et mer effektivt jordbruk og bedre matproduksjon.

Muligheter med IoT

Stormorken anser at potensialet for Yara sin kjernevirksomhet er enormt stort, og at selskapet ved hjelp av IoT kan bygge videre på sin globale lederrolle. 

– Vi er allerede en global leder innenfor plantenæring, men vi skal bli større og diversifisere oss, og da er vi nødt til å satse digitalt. Våre fremtidige forretningsmodeller vil være basert på digitalisering og bruk av IoT, sier han.

Se Pål Øystein Stormorkens presentasjon av Digital Farming på IoT Gathering.

info icon

Hva er Digital Farming?

  • Smart bruk av informasjon om faktorer som vær og jordsmonn gir et mer effektivt jordbruk og  bedre matproduksjon. Det er dette Digital Farming i stor grad handler om:
    Å ta de store mengdene med tilgjengelige data om faktorer som påvirker landbruket og analysere dem, slik at de kan gjøre landbruket mer bærekraftig, miljøvennlig og effektivt. 

  • For hver enkelt bonde kan lokale datadrevne beslutninger forbedre matproduksjonen på kort og lang sikt.

  • Nitrogen skaper klorofyllet i planten og er helt sentralt i å skape fruktbar jord. Sammen med frø og været er dette de tre viktigste komponentene for å forbedre lønnsomhet, øke avlinger og bedre kvaliteten på produksjonen.

  • Ved hjelp av IoT-baserte sensorer, måler Yara nitrogen-nivå og fuktighet, slik at bonden kan tilsette eksakt riktig mengde nitrogen og vann for å skape optimal produksjon.