2018 – et smartere år

Hånd med mobil foran high tech bygninger i en by.

2017 var året da kommuner og bedrifter på alvor begynte å ta i bruk smart teknologi for å gjøre hverdagen enklere og mer bærekraftig for innbyggere og næringsliv. I 2018 vil vi få langt flere og enda bedre løsninger.

Har du hørt om digitale tvillinger, Mobility as a Service (MaaS) og Narrowband IoT? I 2018 vil disse teknologiene koble stadig flere ting og tjenester opp til internett, og skape nye, og smartere løsninger for innbyggere og bedrifter.

Digitale tvillinger

– I 2018 vil vi se at maskiner innenfor bygg og anlegg, og olje og gass i langt større grad vil få det vi kaller digital twins, sier Sofia Tropé. Hun er forretningsutvikler innenfor IoT i Telenor Smart Digital.

En digital twin (digital tvilling) er en digital gjengivelse av en fysisk konstruksjon. Dette kan være en oljeplattform som er koblet opp med sensorer, som igjen gir oss mulighet til å kartlegge tilstanden digitalt. De digitale tvillingene gjør det mulig å rapportere om de fysiske installasjonene fungerer slik de skal, og for å kartlegge behov for service og reparasjoner i fremtiden.

Sofia Tropé, forretningsutvikler innenfor IoT i Telenor.
Sofia Tropé, forretningsutvikler innenfor IoT i Telenor.

Lysstyring og tilgjengeliggjøring av data

– I året som kommer vil vi se utviklingen av stadig flere velferdstjenester. Men også teknisk etat i kommunene vil endres på grunn av de nye mulighetene. I dag har 50 prosent av norske kommuner en manuell måte å styre belysning i bygg og gater på. Her er det et enormt potensiale for effektivisering. En sammenstilling av disse lys-installasjonene med værdata og sensorer, kan gi kommunene store besparelser, sier Tropé.

Narrowband IoT

Tropé trekker frem utviklingen av den nye teknologistandarden Narrowband IoT (NB-IoT) som en viktig akselerator for produktutvikling. NB-IoT gir bedre dekning på steder som tidligere har hatt dekningsutfordringer – som eksempelvis kjellere og garasjeanlegg. I tillegg gir NB-IoT svært god batterikapasitet, som er avgjørende for stabil drift.

7Sense er et Horten-basert selskap som Telenor samarbeider med for å utvikle IoT-løsninger innen bygg, anlegg og inneklima. De tror at NB-IoT vil bli stadig viktigere for å kartlegge og overvåke tilstanden i både gamle og nye bygg i fremtiden.

– Ved hjelp av sensorer kan data som tidligere var forbeholdt noen få, tilgjengeliggjøres for flere. Slike data vil kunne skape mer trygghet for foreldre, fordi de kan vite hvordan inneklimaet er på skoler og barnehager der barna deres går. Dermed kan vi si at IoT gir muligheter for større informasjonsutveksling og åpen dialog mellom innbyggere, skolestyrere og politikere, sier Max Tangen som er en av gründerne av 7Sense.

Max Tangen, en av gründerne av 7Sense.
Max Tangen, 7Sense.

Mobility as a Service (MaaS)

– Folk i byene er avhengig av mange ulike transportmidler i løpet av en dag. For å gjøre det enklere å reise effektivt i byen vil vi i 2018 se tjenester der transportmidler er koblet sammen digitalt for å gi forbrukerne en enklere og mer sømløs reise. Dette vil gjøre det enklere for folk å finne måter å reise på som utnytter veinett og transportmidler på en optimal måte, og sikrer at de reisende sparer tid.

– Jeg tror 2018 blir året da mange flere kommuner benytter sammenstilling av transportdata for å skape enda bedre løsninger for innbyggerne, avslutter Sofia Tropé. 

Helhetlig perspektiv på IoT

Så hvor skal man starte dersom man ønsker å utnytte de mulighetene som IoT skaper? Rune Larsen har tittelen Vice President for Embedded Systems og IoT i konsulentselskapet Acando, Han jobber tett med Telenor, og hjelper bedrifter og etater med å finne riktige teknologier for sine IoT-satsinger. 

Larsen er opptatt av at alle de ulike teknologiene som vil komme til overflaten i 2018 vil gjøre krav på et helhetlig perspektiv. – Det å kunne analysere data blir enda viktigere i 2018. Nå som vi får stadig flere systemer og ting som gir fra seg data, vil det blir enda viktigere at vi makter å se helheten i alt vi gjør, avslutter Larsen.