Slik kan Bærum kommune tilby sine innbyggere det beste innen velferdsteknologi

Lise og Reidar Holen hjemme på verandaen
Med stadig flere eldre som ønsker å bo hjemme, har Bærum kommune forstått verdien av å kunne tilby et bredt tilbud med det siste innen velferdsteknologi.

– Dagens eldre har et veldig sterkt ønske om å bo lenger hjemme. Det gjør at kommunene er avhengige av løsninger som gjør dette praktisk mulig, sier Hanne Engelstad, konseptutvikler for Telenor E-helse.

Telenor har de siste årene satset hardt på digital velferdsteknologi, i tett samarbeid med norske kommuner. En av disse er Bærum, som i 2017 inngikk en totalavtale med Telenor rundt velferdsteknologi og alle tjenestene knyttet til dette.

– Vi kjøper hele pakka av Telenor. Fra alarmutstyret og montering og demontering av dette, til utrykning og responssenter, sier Margrethe Løvlid ved tildelingskontoret i Bærum kommune.

– Det er veldig greit for oss som kommune å ha én leverandør å forholde seg til. Da trenger vi egentlig bare å sende en bestilling, så ordner Telenor resten.

Les mer om velferdsteknologi fra Telenor

– Vil gjerne greie oss selv

– Jeg hadde jo følt meg litt lost.

Svaret kommer kontant fra 86 år gamle Lise Holen, på spørsmål om hvordan det hadde vært å leve uten trygghetsalarm. Eller ektemannen Reidar (88), som hun ble gift med like etter at de møtte hverandre på studentkroen i 1954.

Lise og Reidar er to av stadig flere eldre som har mulighet til å bo hjemme i Sandvika, takket være et godt utbygd tjenestetilbud fra Bærum kommune.

Etter at Lise fikk et slag for noen år tilbake, har hun alltid med seg trygghetsalarmen i en snor rundt halsen. Den har kommet godt med ved flere anledninger, senest etter et stygt fall på badet.

– Vi er jo av den gamle skolen, vi vil jo gjerne greie oss selv. Så jeg har løftet opp Lise mange ganger. Men noen ganger så greier du det ikke, og når Lise da er redd … da trenger du hjelp, sier Reidar. Han vender seg raskt mot Lise:

– Nå går jo mannen din to dager i uka og trener vektløfting, og er under opptrening.

En stor omveltning

I tillegg til trygghetsalarmen, har ekteparet fått montert en elektronisk lås på døren. Denne sikrer adkomst for hjemmetjenesten via en personlig kode på mobilen, samt at ambulansepersonell eller brannvesen kan låse seg inn i en nødsituasjon.

– Det er jo litt av vitsen, at de kommer seg inn til den som trenger hjelp. En som ligger på badegulvet kan jo ikke låse inn noen. De aller fleste rundt her har en slik elektronisk lås fordi de er knyttet til hjemmesykepleien, som da enkelt kan låse seg inn, sier Reidar.

– Det har skjedd en ganske stor omveltning fra analoge trygghetsalarmer, der man måtte ha fasttelefon for at de skulle virke, til de digitale som nå går over Telenors nett, forteller Margrethe Løvlid.

– Nå har vi mulighet til å koble opp e-låser, brannalarm, fallalarmer, dørsensorer, og etterhvert enda flere sensorer, sier hun.

Hanne Engelstad i Telenor
Hanne Engelstad er konseptutvikler for Telenor E-helse. Hun ser klart behov for velferdsteknologi slik samfunnet utvikler seg.
Margrethe Løvlid i Bærum kommune
Margrethe Løvlid ved tildelingskontoret i Bærum kommune ser mange fordeler ved å få alle tjenester knyttet til velferdsteknologi fra Telenor.

Holder tritt med utviklingen

Mye av Løvlids arbeidsdag går med på å holde styr på hvilke behov de forskjellige innbyggerne har for forskjellige løsninger, og sørge for at de får tilgang på disse. Det hun imidlertid ikke har tid til, er å holde seg oppdatert på hva som er tilgjengelig av løsninger i markedet.

– Vi har en klar oppfatning av hvilke behov vi har som kommune. Da er det fint å kunne samarbeide med en aktør som Telenor, som vet hvilken teknologi og hvilke løsninger som egner seg best til å løse disse, sier Løvlid, og trekker fram både det døgnbemannede responssenteret og utrykningstjenesten som alltid står parat:

– En av styrkene til Telenor er at de har teknologien og utstyret, samt veldig gode samarbeidspartnere og underleverandører.

Tar sikkerheten på alvor

– I de kommunene som er mest fremoverlente, mest innovative og som får til de raskeste resultatene på digitaliseringsfeltet, har de ofte fokusert på å bli gode på å forstå innbyggerne. Så jobber de med partnere som evner å gi dem de løsningene de trenger for å løse problemene som innbyggere i kommunen opplever, sier Hanne Engelstad.

Hun ser hvordan Telenor kan komme inn som en rådgiver og en partner som kjenner teknologien, og de mulighetene som ligger der:

– Kommunene evner gjerne ikke å selv holde i den teknologiske innovasjonstakten på et så bredt område, i tillegg til alle tjenestene de skal levere til sine innbyggere.

Telenors bakgrunn som telekombedrift er også vesentlig i leveransen av velferdsteknologi, et område der det raskt står om liv og helse.

– Telenor har en tradisjon på det å lage livskritiske tjenester og infrastruktur – vi tar sikkerhet på alvor og er veldig gode på det. Det sikrer at alarmer kommer trygt fram, samt at vi kan levere responssenterløsninger og utrykningstjenester som alltid er tilgjengelige, sier Engelstad.

Lise og Reidar Holen
Lise og Reidar møtte hverandre på studentkroen i 1954 og bor fortsatt hjemme sammen - med god hjelp av velferdsteknologi levert av Telenor.

– Eneste gjennomførbare vei

– I 2050 vil vi være dobbelt så mange eldre som vi er i dag. Hvis vi skal klare å ha det like godt da som vi har det nå, må vi ta i bruk tjenester som gjør at vi kan bo lenger hjemme, sier Engelstad om hvorfor Telenor satser såpass hardt på digital velferdsteknologi.

– Alternativet er at 3 av 5 må jobbe i hjemmesykepleien. Det går jo ikke, da går ikke Norge AS rundt.

Tilbake hos Lise og Reidar er det åpenbart at også ekteparet har gjort seg opp noen tanker om hvor samfunnet er på vei.

– Hvis vi skal forberede oss på et samfunn med flere og flere syke og gebrekkelige, som er dårlige til beins og så videre – og rykke ut med ambulanser og legge folk inn på pleieavdelinger og hva det måtte være …. det koster mye penger og store ressurser, sier Reidar.

– Da er det klart at hjelpemidler som en trygghetsalarm vil spare norske skattebetalere og samfunnet for mye penger – for en relativt beskjeden investering. Det synes jeg er den eneste gjennomførbare vei.

Velferdsteknologi fra Telenor

Telenor er Norges ledende totalleverandør av digital velferdsteknologi, og kan levere en bred portefølje av tjenester for trygghet og mestring, både for hjemmeboende og institusjoner. Velferdsteknologi fra Telenor inkluderer kommunikasjon, noe som sikrer et helhetlig tjenestetilbud for kommunen.

Telenor tilbyr blant annet følgende teknologi og tjenester:

  • Digital trygghetsalarm

  • Sensorer

  • E-lås

  • Digitalt tilsyn

  • Medisineringsstøtte

  • Pasientvarsling

  • Responssentertjeneste

  • Tryggi-appen for involvering av pårørende

  • Medisinsk avstandsoppfølging