Dame foran en PC
Dame foran en PC
- Løsninger

Gratis nettkurs til koronapermitterte- og arbeidsledige

Publisert: 16. september 2020 kl. 15:17

Koronakrisen har hatt store konsekvenser for næringslivet. Dersom du er permittert eller har mistet jobben på grunn av koronakrisen, kan du nå søke om å få tilgang til deler av Telenors omfattende digitale læringsressurser.

Næringslivet står overfor en utfordrende situasjon, og det påvirker mange ansatte rundt omkring i landet. Derfor deltar Telenor i en delingsdugnad, sammen med flere norske selskaper, hvor vi åpner opp våre interne læringsressurser gratis for personer som nå er permittert eller står uten jobb grunnet koronakrisen.

- Læringsprogrammene vi deler gir deg innblikk og grunnleggende ferdigheter innen nye og fremtidsrettede kompetanseområder. Mange selskaper vil se etter nettopp denne typen kompetanse når de vurderer kandidater i fremtiden. Vi tror derfor det vil ha positiv betydning for dine fremtidig ansettelsesprosesser å ha fullført disse programmene, sier Joakim Slørstad, Senior Vice President for Learning & Development i Telenor Group.

Joakim Slørstad i Telenor tilbyr gratis nettkurs.
TILBYR GRATIS NETTKURS: Joakim Slørstad i Telenor

Styrke samfunn gjennom kompetanseløft

Kompetanseområdene som dekkes i læringsprogrammene Telenor nå deler er automatisering og prosess, data og analyse, cybersikkerhet, agile arbeidsmetoder samt digital markedsføring. Så lenge du oppfyller søknadskriteriene, kan du søke om en læringslisens for å starte din digitale opplæring.

- Som selskap er Telenors ambisjon å styrke samfunnet rundt oss. Nå som mange går vanskelige tider i møte, samtidig som behovet for å forberede gjenåpningen og gjenoppbyggingen av samfunnet vårt er stort, velger vi å åpne opp deler av våre digitale læringsressurser for dem som er permittert eller har mistet jobben på grunn av koronakrisen, sier Sigve Brekke, administrerende direktør i Telenor Group.

Les mer om kursene og hvordan du søker (kun på engelsk)

Nyttige nettkurs

Kursing gjennom digitale læringsressurser er en type opplæring Telenoransatte har omfavnet de siste årene.

- I tillegg til å betjene kunder med telekommunikasjonstjenester, verdsetter Telenor læring og kompetanseutvikling. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye og kritiske digitale ferdigheter blant våre ansatte gjennom online kursing og opplæring. I 2018 lanserte vi den pågående '40 timers utfordringen' for å oppmuntre ansatte til å sette av tid til å lære nye ferdigheter. Både i 2018 og 2019 oppnådde vi målet, som forteller meg at trening og opplæring gjennom digitale læringsressurser er noe folk synes er både nyttige og håndterbart, sier Slørstad.

Telenors tiltak om å gi tilgang sine digitale læringsressurser er del av en større delingsdugnad for kompetansepåfyll til koronapermitterte- og arbeidsledige. Du kan lese mer om delingsdugnaden og læringsressursene som tilbys på nho.no/delingsdugnad.