Digitalisering

Hvordan står det egentlig til med inneklima på arbeidsplassen din?

Tilbakekomsten til kontoret skjer trolig gradvis det neste halve året. Men, hvor sunt er egentlig inneklima på din arbeidsplass? Sunt inneklima bidrar til økt produktivitet, og reduserer risikoen for smittespredning i lokalene.

Smarte bygg

I kontorlokalene er det viktig å ha god kontroll på inneklima. Inneklima er usynlig og vi mennesker blir først dårlige over tid hvis det er dårlig inneklima i et bygg. Ved å monitorere inneklima og få varsler ved usunne verdier vil man raskt kunne sette inn korrigerende tiltak og hindre at ansatte blir syke av dårlig inneklima. Hvor mange mennesker som er innom på kontoret og hvilke rom og områder som er de mest brukte er også nyttig informasjon som kan bidra til å sikre best mulig arbeidsforhold i sunne lokaler for de ansatte.

God inneluft er viktig for å redusere smitterisiko

På slutten av fjoråret kom FHI med et skriv som påpeker viktigheten av å sikre inneluft av god kvalitet og i tilstrekkelige mengder for å redusere smitterisiko innendørs. Her nevnes det blant annet at dårlig ventilasjon, lav relativ luftfuktighet og for høy temperatur vil kunne øke smitterisiko i lokalet.

Vi bruker 90 prosent av tiden vår innendørs og kontorbyggene har stor påvirkning på velværet og produktiviteten til brukerne av byggene. Et sunt og godt inneklima øker produktiviteten og beslutningsevnen til de ansatte og ikke minst reduserer sykefraværet i virksomheten. En vinn-vinn-situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Et dårlig inneklima vil ha negativ påvirkning på de ansatte. De vanligst plagene er luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne. Over tid medfører dette sykere medarbeidere, dårligere trivsel og redusert produktivitet. Tør du være uvitende om inneklima i dine lokaler?

Dashboard
Dashboard i Smarte Bygg som viser klimaverdier.

Kontroll på inneklimaet med Smarte Bygg

Løsningen Smarte Bygg fra Telenor er et godt verktøy for innsikt i inneklima. Løsningen registrerer også utnyttelsesgraden av kontorlandskapet og har funksjonalitet for smittesporing i virksomheten. I tillegg til mye mer funksjonalitet.

I Smarte Bygg finnes ferdige webrapporter som blant annet viser inneklimanivåer i kontorlokalene. Flere av parameterne kan også ses i sanntid. Fargekoder viser om verdiene er innenfor, utenfor eller nærmer seg anbefalte terskelnivåer slik at en raskt får en oversikt over status.

Telenor Smarte Bygg er en plattformløsning som muliggjør for mer innsikt i bygg. Rådata sendes til Telenors dataplattform for behandling og analysering før de presenteres i ferdige rapporter. Rapportene gir virksomheter nyttig innsikt for å effektivisere både bruken og den daglige driften av bygget. Løsningen leveres som SaaS tjeneste og har åpne grensesnitt for kommunikasjon med eksisterende datakilder i bygget, virksomhetens forretningssystemer og andre tjenestetilbydere.

Les mer om Smarte Bygg