Angrepsforsøk nesten daglig

Hanne Tangen Nilsen, Telenor

For første gang har Telenor Norge offentliggjort en rapport om hva vi beskytter nettverket mot, hvordan vi håndterer cyberangrep og sikkerhetsfaglige råd for de nye digitale truslene.

I takt med at stadig flere ting kobles til internett har også angriperne blitt stadig mer kompetente til å utnytte svakheter og sårbarheter i systemene, men det handler om mer enn teknologi. De menneskelige faktorene er like viktige som de teknologiske når trusselaktørene går til digitalt angrep.

Mer direktørsvindel

Fra september 2016 har Telenor opplevd at flere kriminelle forsøker å lure til seg penger ved å svindle ledere og andre nøkkelpersoner som har myndighet til å utføre store utbetalinger i norske selskaper.

I artikkelen 'Slik angriper de', kan du lese mer om hvordan de kriminelle går frem og hvilke forholdsregler du bør ta.

Her kan du lese hele rapporten: Digital Sikkerhet 2018

4 av 10 forsøkt lurt

I forbindelse med rapporten har Telenor også fått utført en undersøkelse om befolkningens egen oppfatning av digital sikkerhet. Her er noen av funnene:

  • 4 av 10 svarer at de har blitt forsøkt lurt til å gi fra seg privat informasjon.
  • 8 prosent har blitt forsøkt lurt til å gi fra seg arbeidsrelatert informasjon.
  • Mer enn 6 av 10 synes det er krevende å beskytte seg selv mot ulike former for svindel og digital kriminalitet. 
  • De som har besvart undersøkelsen har i gjennomsnitt 6 påkoblede ting i sin husholdning. Hvis en legger til grunn tall fra Statistisk sentralbyrå, kan man grovt anslå at det er minst 14 millioner påkoblede «ting» i norske husholdninger.
  • 7 av 10 at er bekymret for at norske samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep.

Les mer om aktørene sikkerhetsmiljøet forsvarer nettet mot, hvordan trusselbildet utvikler seg, hvordan Telenor Norge beskytter nettverket, og hvilke råd vi gir til myndighetene om hvordan samfunnssikkerheten bør styrkes for å være godt nok rustet mot nye trusler her: Digital Sikkerhet 2018