Hvordan kunne antallet nordlysturister øke – samtidig som hotellbesøket sank?

Nordlys over Tromsø en vinternatt
Med Mobility Analytics fra Telenor fant Arctic-365 ut hvordan turistene opplevde nordlyset – uten å måtte ty til gjetning og dyre spørreundersøkelser.

– Det er blitt mye enklere for oss å drive turistvirksomhet i Nord-Norge med et verktøy som Mobility Analytics, sier Børre Berglund i Arctic-365.

I jobben som klyngeleder for 75 reiselivsbedrifter i hele Nord-Norge, har han som hovedoppgave å sikre at vinteropplevelsene i landsdelen både er attraktive for turister og lønnsomme for lokalsamfunnet.

– Tidligere samlet vi informasjon om gjester gjennom blant annet spørreundersøkelser, noe vi betalte i dyre dommer for. Det meste vi foretok oss var basert på det vi trodde turistene ville oppleve, uten å ha så mye kunnskap i bunn, forteller Berglund.

Etter at prøveprosjektet med Mobility Analytics ble iverksatt i fjor, er det slutt på slik gjetning. Gjennom verktøyet har reiselivsaktørene fått reell brukerinnsikt i turistenes bevegelsesmønstre, basert på data fra Telenors mobilnett. Allerede kan det kalles en suksess:

– Gjennom bruken av Mobility Analytics får vi nå svært presise svar basert på et mye større datagrunnlag – og betaler samtidig mindre. Når vi kan bruke en slik datafangst som grunnlag for våre beslutninger, ser vi lyst på utviklingen av reisevirksomheten i nord, sier Berglund.

Vil du vite mer om Mobility Analytics? Ta kontakt med oss!

Basert på enorme datamengder

Mobility Analytics er en tjeneste fra Telenor som kan gi bedrifter og organisasjoner en unik innsikt i brukeradferden til både eksisterende og potensielle kunder og brukere.

– Ved å bruke data fra Telenors mobilnett, klarer vi å se hvordan mennesker beveger seg over lengre tid, enten det er en dag eller en uke, forteller forretningsutvikler Lena Langrød i Telenor.

Hver dag registreres flere milliarder «hendelser» i Telenors nett. Et tilsynelatende salig datakaos – hadde det ikke vært for Telenors mangeårige erfaring med å sortere og analysere det enorme datagrunnlaget til eget bruk. 

– Vi har jobbet lenge med stordata, men da for å drifte vårt eget nett. Det som nå er nytt, er at vi kan ta ut data for å hjelpe eksterne aktører, sier Langrød.

Slik stordata, eller big data på engelsk, har nemlig vist seg å kunne ha stor verdi også for andre enn Telenor selv. Futurist Amy Webb kalte nylig slike datagrunnlag for «kanskje den mest verdifulle naturressursen i årene som kommer».

– For å kunne tilby dette har vi jobbet masse med å forstå hvilken data som er relevant, men også med hvordan vi kan ivareta både sikkerhet og personvern. For å gjøre det umulig å reidentifisere enkeltpersoner, har vi anonymisert all data. Og der det er snakk om veldig få mennesker på ett sted, så forkaster vi de dataene, sier Langrød.

Naturbilde fra Nord-Norge, vinterlandskap med nordlys.
At utenlandske turister setter pris på nordlyset, er åpenbart. Men ved hjelp av Mobility Analytics kan man nå også finne ut hvordan disse turistene oppfører seg når de reiser rundt i Nord-Norge – og tilpasse tjenestene deretter. Foto: Arctic-365

Gir en unik innsikt

Resultatet av dette arbeidet er altså tjenesten Mobility Analytics, et unikt innsiktsverktøy som kan brukes av en rekke forskjellige aktører for å bedre forstå sine kunder og brukere.

– Dette er store mengder data som kan organiseres og løse spesifikke problemer. Vi har jobbet tett med kundene våre for å få innsikt i hvilke problemer vi kan løse for dem, sier Langrød.

Utover turistnæringen, kan slike aktører være alt fra kjøpesentre og konsertarenaer til byplanleggere og kommuner – alle som har til felles et behov for å forstå hvor folk bor, jobber og forflytter seg, slik at de kan løse sine oppgaver og beslutninger bedre.

– Det som er unikt med Mobility Analytics, er at man her vil kunne finne fakta basert på bevegelsesmønstre i hele populasjonen. Det er en veldig verdifull innsikt, som gjør det mulig å tilpasse tjenester til de behovene folk egentlig har, sier Langrød, og legger til:

– Og om dette kombineres med en helt annen type data, kan det gi en innsikt man kanskje ikke forventet.

Lena Langrød, Telenor
– Det som er unikt med Mobility Analytics, er at man her vil kunne finne fakta basert på bevegelsesmønstre i hele populasjonen. Det er en veldig verdifull innsikt, sier forretningsutvikler Lena Langrød i Telenor. Foto: Jonas Lisether

Et overraskende funn

Nettopp en slik øvelse var det Børre Berglund gjorde da han ville undersøke hvorfor antallet gjestedøgn på hotellene tilsynelatende hadde gått litt ned.

– Vi lurte på om det var færre tilreisende, men det viste seg å ikke være riktig. Vi hadde faktisk flere gjester, men de bodde bare annerledes – nærmere sagt i Airbnb-leiligheter. Det fikk vi manuelt kartlagt ved å sammenligne data fra Mobility Analytics med Airbnb-kartet over Tromsø, forteller Berglund.

Med innsikten fra Mobility Analytics er det også mulig å få en presis oversikt over hvor nordlys-turistene kommer fra, og hvordan de beveger seg gjennom døgnet. 

– Dette er ganske viktig for oss, for da vet vi hvilken bakgrunn de har, og hvordan vi kan nå dem med markedsføring. Og når de først er på plass i for eksempel Tromsø, kan vi følge dem i området og se hvor de velger å oppleve nordlyset, sier han.

Blant annet er det nå mulig å ikke bare se hvilke veier turistene kjører på, men også hvor de stopper opp.

– Dette er verdifull informasjon vi kan bruke til å få laget rasteplasser og oppstillingsplasser, slik at disse stoppene blir sikre, og ikke trafikkfarlige. Samtidig kan vi bruke dette til å utvikle servicepunkter og kommersielle punkter, noe som ikke har vært mulig i samme grad før, sier Berglund.

Laavo i vinterlandskap med nordlys i bakgrunnen.
Med innsikten fra Mobility Analytics er det mulig å få en presis oversikt over hvor nordlys-turistene kommer fra, og hvordan de beveger seg gjennom døgnet.

Forskjellig adferd – og tilbud

De siste årene har det ifølge Berglund vært en formidabel økning i antallet turister som kommer fra hele verden til Nord-Norge for å se nordlyset – i fjor kunne de registrere over 133.000 gjester.

Innsikten fra Mobility Analytics gjør det også mulig å se hvor disse turistene kommer fra, men også hvor forskjellig adferden er basert på landet de kommer fra.

– Den største andelen av gjestene våre er briter og tyskere, samt mange asiater – veksten er størst blant sistnevnte. Innsikten vi har fått fra Mobility Analytics har vist oss at tyskere helst vil være i byen så kort tid som mulig, før de drar ut på landet. Mens britene holder seg mer i byen, der de kan oppleve nordlyset med en infrastruktur rundt seg. 

En slik innsikt kan gjøre det lettere for lokale bedrifter å tilpasse seg til turistenes behov. Kanskje på måter de ikke tidligere hadde tenkt på?

Ifølge Lena Langrød i Telenor kan det å forstå adferdsmønsteret til menneskene som ferdes rundt ha noen åpenbare fordeler for de som utformer tjenestetilbud:

– Vi ser at turister kan oppleve steder veldig forskjellig, basert på hvor de kommer fra. Kommer de fra en annen tidssone, står de kanskje opp tidligere.

Da Telenor kjørte en Mobility Analytics-test i Vigelandsparken i Oslo, fant de for eksempel ut at spesielt kineserne var tidlig på plass for å oppleve severdighetene – såpass tidlig at verken kiosker eller toaletter var åpne.

– Det er litt av dette med innsikt, at man ikke alltid vet hva spørsmålet er før man får se dataene. Og det gjør det hele litt ekstra spennende.

Vil du vite mer om Mobility Analytics? Ta kontakt med oss!

Ett steg nærmere fremtidens løsninger med Mobility Analytics:

  • Transport: Forstå befolkningens bevegelsesmønster for å planlegge et bedre tilpasset transporttilbud.
  • Handel: Optimaliser plassering av utsalgssteder. Forstå demografiske mønstre til forbipasserende i området og skreddersy tilbud.
  • Byplanlegging: Forstå hvor befolkningen bor og arbeider, samt beveger seg. Forbedre byplanlegging og tjenester.
  • Reklame: Tilpass budskap i reklame basert på tidspunkt og demografi i et gitt område.
  • Forskning: Mobility Analytics kan bidra med komplekse analyser og nøyaktig data over lengre tidsperioder.