Frisk som en fisk med IoT

Fra elva Namsen
Takket være en norskutviklet IoT-løsning, kan det biologiske mangfoldet i norske lakseelver ivaretas.

Gytesesongen for laks og ørret varer som regel fra oktober til desember. Én forutsetning for at laksen kan dra tilbake til fødestedet og gyte, er at elva har optimale forhold. 

– Denne evnen styres blant annet av fiskens luktesans og elvas kjemiske sammensetning. For å sikre laksens tilbakekomst, må vannet være av tilfredsstillende kvalitet. Derfor har vi utviklet Smart Water – en teknologi som kan brukes til å monitorere vannkvalitet, forklarer Heidi Scheie, som er administrerende direktør i det norske IoT-selskapet ThingFarm.

Vil du vite mer om hvordan Telenor kan hjelpe din bedrift i å ta i bruk IoT-løsninger? Kontakt oss her

En fluefisker og en laks i to separate bilder ved siden av hverandre
En fluefisker og en laks i to separate bilder ved siden av hverandre

Overvåker det biologiske mangfoldet

Smart Water-løsningen fra ThingFarm kan blant annet benyttes i fiskeoppdrett. Oppdrett av norsk laks skjer under et strengt regime for å sikre dyrevelferd, kvalitet og mattrygghet. Det å beskytte biologisk mangfold og utrydningstruede arter som phytoplankton, krepsdyr, bunnorganismer, vannplanter, alger og fisk er derfor essensielt for å skape bærekraftighet både i oppdrett og i elver.

Forutser hendelser

”Connecting River” heter prosjektet som overvåker vannkvaliteten i sanntid i en av Norges lakseelver. Løsningen monitorerer en rekke ulike parametre og registrerer endringer i vannkvaliteten som følge av menneskelig aktivitet og forurensing. Tiltak kan dermed igangsettes umiddelbart og begrense eller hindre skadelige situasjoner.

– Målet med prosjektet er å kunne kontrollere, forutse og agere i situasjoner hvor økosystemer blir påvirket av klimaendringer og forurensing.  Dårlig vannkvalitet kan medføre skade, og i verste fall føre til at arter trues av utrydning, forteller Scheie.

ThingFarm er et norsk selskap som har utviklet IoT-løsninger med maskinlæring, koblet til Telenors 4G-nett, som overvåker både vann- og luftkvalitet.

Fakta om NarrowBand IoT

  • NB-IoT er en ny kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig for «ting» å kommunisere via det eksisterende 4G-nettet. 
  • Nettet er designet for å knytte objekter til Internett som er på vanskelig tilgjengelige steder og som tidligere har vært for dyre å koble til internett. 
  • Sensorene som benyttes er også rimelige i produksjon og har lang batterilevetid, på omtrent 10 år. 
  • Dette vil gjøre det mulig å koble «ting» til internett hvor det tidligere ikke har vært lønnsomt eller praktisk gjennomførbart pga. strøm og dekningsutfordringer.

Les mer om NarrowBand IoT