Dataspill digitaliserer industrien, sier Andrzej Golebiowski, Chief Commercial Officer i Cognite.
Dataspill digitaliserer industrien, sier Andrzej Golebiowski, Chief Commercial Officer i Cognite.
- Digitalisering

Teknologien fra dataspill digitaliserer industrien

Publisert: 18. august 2018 kl. 14:10

Industrien har et enormt potensial for effektivisering som nå utfordres av teknologi fra dataspill. Dataspill digitaliserer industrien med 3D-modeller og dataspill-lignende univers for å samle data og øke lønnsomheten i olje og gass, fornybar energi og shipping.

Vi er ute til havs. Været i Nordsjøen 175 kilometer vest for Karmøy, er rufsete. Over oss brennes overskuddsgass gjennom en stor fakkel, og rundt oss ser vi komplekse rørsystemer, pumper og kompressorer – konstruert for å hente råolje opp fra 110 meters dyp. Men vi er ikke her på ekte. Vi beveger oss i et dataspill-lignende univers – en digital kopi av oljeplattformen Ivar Aasen.

Effektiviserer industrien

Dette kalles en digital tvilling, en kopi av plattformen gjenskapt digitalt for å samle data fra et hundretalls sensorer, som skal å gjøre det enklere å styre olje- og gassproduksjonen på en tryggere og mye mer effektiv måte. Takket være at Telenors suverene dekning, lar det seg nå gjøre å kommunisere mellom plattformene og land.

– Hensikten med å lage digitale tvillinger i industrien, er å effektivisere driften. Men for å få det til å skje, er man nødt til å få stålkontroll på den enorme datamengden man sitter på. Det handler om å ta relevante data-sett og sette de sammen, slik at de kan brukes for å ta viktige beslutninger, sier Andrzej Golebiowski, som er Chief Commercial Officer i softwareselskapet Cognite.

Hva er en digital tvilling?

  • En digital gjenskaping av fysiske objekter, systemer og prosesser
  • Ved hjelp av kunstig intelligens, maskinlæring og annen software kan de fysiske elementene simuleres og optimaliseres digitalt
  • Eksempler på bruk: flymotorer, vindturbiner, offshore-installasjoner og bygninger
Kilde: Wikipedia

Vil kunne forutsi feil

Selskapet bruker maskinlæring, kunstig intelligens og Internet of Things (IoT) for å optimalisere drift og skape nye forretningsmodeller. Blant annet for Aker BP og deres Ivar Aasen-plattform. Men hva er egentlig en digital tvilling? Golebiowski bruker et kjent eksempel for å forklare prinsippet bak teknologien:

– Facebook har en digital tvilling av hver og en av oss. Alle de dataene som Facebook samler om brukerne sine, brukes til å forme en virtuell representasjon av oss. Jo mer vi bruker Facebook, desto mer data mates inn i denne tvillingen. Facebook bruker så disse dataene til å vise oss bedre og mer skreddersydde annonser, sier Golebiowski, og går videre til å fortelle hvordan dette prinsippet kan overføres til bedriftsmarkedet:

– I dag finnes det opp mot 100.000 ulike sensorer på en oljeplattform. Disse sensorene måler ulike forhold som er viktig for en effektiv oljeproduksjon. Operatørene som jobber på oljeplattformene bruker i dag 60 til 70 prosent av sin tid på å lete etter data i forskjellige systemer. Hvis denne operatøren i stedet hadde hatt en digital tvilling av plattformen tilgjengelig, så ville han kunne jobbe mer effektivt og tryggere.

Digital tvilling av Ivar Aasen-oljeplattform et eksempel på at dataspill digitaliserer industrien
Digital tvilling av Ivar Aasen-oljeplattform et eksempel på at dataspill digitaliserer industrien

Golebiowski forteller at digitale tvillinger kan gi store besparelser på vedlikehold og  gjøre plattformene tryggere.

– En digital tvilling vil kunne forutsi feil på utstyr før feilene oppstår, sier han og legger til:

– Alt handler om å tilgjengeliggjøre data, og sette de sammen på måter som gir ny innsikt og nye muligheter. De bransjene som tør å samarbeide og dele dataene sine, vil se store positive effekter av denne teknologien, avslutter Golebiowski.

Se hele foredraget til Andrzej under IOT Gathering her