Enten du er medlem av pressen eller bare interessert i de siste nyhetene fra Telenor vil du finne alt du trenger her. 
 
Pressekontakt: Telefon: 800 80 900

Record numbers of sports teams want your mobile phone

Image

Pressemelding 28.05.2015 - 06:35

More than 400 sports teams across the country are now standing by to ring your doorbell and ask for your used mobile phones. Kjetil Jansrud, who is the ambassador for Norway's largest voluntary environmental campaign, encourages people to let go of their old mobile memories.

Rekordmange idrettslag vil ha mobilen din

Image

Pressemelding 28.05.2015 - 06:30

Nå står over 400 idrettslag landet rundt klare for å ringe på døren din og spørre om å få din brukte mobiltelefon. Kjetil Jansrud, som er ambassadør for Norges største miljødugnad, oppfordrer folk til å gi slipp på gamle mobilminner.

Telenor makes it cheaper and more secure to surf abroad

Image

Pressemelding 27.05.2015 - 06:30

Six out of ten Norwegians keep a watchful eye on their mobile bills when they are abroad. Now Telenor is making it easier to stay in control of your data costs while on holiday. At the same time, the cost of surfing in the EU and USA is going down.

Telenor gjør det billigere og tryggere å surfe i utlandet

Image

Pressemelding 27.05.2015 - 06:30

Seks av ti nordmenn følger nøye med på mobilregningen når de er i utlandet. Nå gjør Telenor det lettere å holde kontroll på datakostnadene i ferien. Samtidig blir det samme lave pris for å surfe i EU og USA.

Telekom viktig for verdiskapningen

Image

Pressemelding 18.05.2015 - 15:17

En ny rapport fra Menon på oppdrag fra IKT Norge viser IKT-næringens betydning for verdiskapningen i Norge. Telenor Norges adm. dir. Berit Svendsen sier det nå påligger næringen et særlig ansvar å bidra med IKT-kompetanse inn til andre næringer og da særlig offentlig sektor.

Tredoblet antall bildemeldinger 17. mai

Image

Pressemelding 18.05.2015 - 11:03

Hele 17. mai ble det sendt rundt 740.000 bildemeldinger (MMS) og rundt 13.7 millioner tekstmeldinger (SMS). Nasjonaldagen med bunadskledde voksne og barn i tog med flagg og ballonger førte til en kraftig økning i antall bildemeldinger i Telenors mobilnett.

One in two have mobile rules for their kids

Image

Pressemelding 15.05.2015 - 06:30

Six out of ten parents believe it is important to have control over what their kids use their mobiles for. Over 50 per cent set their own rules for kids' mobile use, while almost four out of ten have no control over how much time their kids spend using their mobiles. Good mobile habits with clear usage rules can help the problem, says Telenor.

Én av to har mobilregler for barna

Image

Pressemelding 15.05.2015 - 06:30

Seks av ti foreldre mener det er viktig å ha kontroll med hva barna bruker mobilen til. Over 50 prosent setter egne regler for barnas mobilbruk, mens nær fire av ti har ikke kontroll på hvor mye tid barna bruker på mobilen. Gode mobilvaner med klare regler for bruk kan hjelpe på problemet, mener Telenor.

Bare surfeabonnement fra Telenor

Image

Nyhet 05.05.2015 - 11:58

Mobilvanene har endret seg, og så godt som alle mobiltelefoner som nå selges er smarttelefoner. Telenor tilpasser seg mobilfremtiden idet djuice, Talkmore og Telenor fra i dag bare har abonnement med data i nysalg.

Telenor og ZERO inngår samarbeid

Image

Pressemelding 05.05.2015 - 06:30

Telenor Norge og miljøstiftelsen ZERO har inngått en treårig samarbeidsavtale.

Feil på Telenors systemer er rettet

Image

Pressemelding 04.05.2015 - 07:31

Feilen i Telenors kjøleanlegg er utbedret, tjenestene fungerer som normalt.

Feil på Telenors tjenester

Image

Pressemelding 03.05.2015 - 21:12

Telenor har for tiden problemer med et kjøleanlegg. Telenor og leverandør jobber med saken.Kjøleanlegget er i gang igjen, men på grunn av noe forhøyet temperatur har vi problemer med enkelte driftstjenester og noen tjenester for kundene.

Finally employees can use their mobiles as they wish

Image

Pressemelding 28.04.2015 - 06:30

One out of every two people in Norway have their mobile phone bill covered by their employer. Increased mobile usage means that employees and employers are looking for solutions that give staff the freedom to use their mobile the way they want to. Telenor is now launching a service that automatically divides mobile costs between work and private use.

Endelig kan ansatte bruke mobilen som de vil

Image

Pressemelding 28.04.2015 - 06:30

I Norge får én av to mobilregningen helt eller delvis dekket av arbeidsgiver. Økt bruk av mobilen gjør at arbeidstakere og arbeidsgivere etterlyser løsninger slik at ansatte får frihet til å bruke mobilen som de selv ønsker. Nå lanserer Telenor en tjeneste som automatisk fordeler mobilkostnadene mellom jobb- og privatbruk.

Mobile pulse: One million connected to the Internet of Things

Image

Pressemelding 22.04.2015 - 06:30

Telenor has passed the one million mark for machine-to-machine subscriptions (M2M) in Norway. M2M solutions provide individuals with a better quality of life and businesses with lower costs.

Mobilpuls: Én million koblet til tingenes internett

Image

Pressemelding 22.04.2015 - 06:30

Telenor har passert én million såkalte maskin-til-maskin-abonnement (M2M) i Norge. M2M-løsninger gir enkeltmennesker bedre livskvalitet og virksomheter lavere kostnader.

Telenor launches 4G+

Image

Pressemelding 10.04.2015 - 06:30

Telenor is launching 4G+ in more than 200 municipalities today, and by summer, people in more than half of Norway's municipalities will have the fastest mobile broadband of all time in their pockets.

Telenor lanserer 4G+

Image

Pressemelding 10.04.2015 - 06:30

Nå lanserer Telenor 4G+ i flere enn 200 kommuner, og før sommeren vil folk i over halvparten av Norges kommuner kunne ha tidenes raskeste mobile bredbånd i lomma.

Bruk mobil-vett i påsken

Image

Pressemelding 25.03.2015 - 06:30

Telenor har bygget mobildekning på de største utfartsstedene i påsken, og forventer rekordtrafikk i nettet. Men selv om dekningen er god, skal du ikke forvente det overalt i påskefjellet. Her følger dekningsdirektørens mobile fjellvettregler.

Three out of four Norwegians have mobiles they do not use

Image

Pressemelding 23.03.2015 - 07:00

Norwegians have almost 10 million old mobile phones lying in their cupboards and drawers. This is the equivalent of NOK 300 million in potential income for grass roots Norwegian sport. Today marks the launch of a new season of Telenor and the Norwegian Confederation of Sports' mobile collection scheme "Old Phone, New Life".

Tre av fire nordmenn har mobiler de ikke bruker

Image

Pressemelding 23.03.2015 - 07:00

Nordmenn har nesten 10 millioner gamle mobiltelefoner liggende i skuffer og skap. Dette tilsvarer 300 millioner kroner i potensielle inntekter for grasrota i Idretts-Norge. I dag starter en ny sesong av Telenors og Norges Idrettsforbunds mobilinnsamling «Brukt mobil – nye muligheter».

Slik finner vi kjærligheten i sosiale medier

Image

Nyhet 19.02.2015 - 07:00

Med lett tilgang til sosiale medier via smarttelefoner og nettbrett har det aldri vært så enkelt å flørte – på godt og vondt, viser en studie utført av Telenor Research.

Slik beskytter du mobilen i kulda

Image

Nyhet 15.02.2015 - 14:00

Vinterferien står for tur, og du husker kanskje å ta på deg lue og votter før du går ut i kulda. Men er du like flink til å beskytte mobiltelefonen din? Få tips fra en polfarer.

Telenor vant Gullenken

Image

Nyhet 04.02.2015 - 14:57

Telenor er tildelt gullenken-pris for beste kundeservice i sosiale medier under Social Media Days.

Oversikt over lokale hindringer for framføring av fiber og etablering av basestasjoner

Image

Nyhet 20.01.2015 - 10:24

Dette notatet er utarbeidet på forespørsel fra departementet. I det følgende vil vi redegjøre for hvor i landet vi som operatør av både mobilnett og fastnett møter hindringer for henholdsvis utplassering av utstyr og framføring av fiber. Foruten de konkrete og lokale forhold, vil oversikten synliggjøre hva som typisk kjennetegner vanskelighetene vi møter.

Slik ble sjøkabelen på 18 tonn reparert

Image

Nyhet 13.01.2015 - 09:37

I møte med uvær og naturkrefter kan infrastruktur få hard medfart, og feil kan ta tid å rette. Nylig ble en 18 tonns sjøkabel hentet opp fra Lopphavet av dykkere på grunn av et fiberbrudd, og rettearbeidet varte en uke. Orkanen Nina bidro også sterkt til at det ble en tøff start på det nye året for driftssituasjonen i Telenors nett.

Slik er mobilvanene i jula

Image

Nyhet 22.12.2014 - 08:00

12 prosent legger bort telefonen hele julaften, viser undersøkelse. Resten av oss har den med høytiden gjennom. Vi er blitt vant til å bruke mobilen til å dele opplevelser. Hver fjerde nordmann har mobiltelefonen i umiddelbar nærhet hele jula gjennom, viser en undersøkelse YouGov har gjort for Telenor.

Ny teknologi gir miljøeffekt

Image

Nyhet 16.12.2014 - 07:00

Fire av ti bedrifter kan dokumentere miljøgevinst på grunn av moderne kommunikasjonsløsninger, viser en ny undersøkelse fra Telenor.

Balanse og åpenhet i debatten om nettnøytralitet

Image

Nyhet 12.12.2014 - 12:38

I etterkant av Nasjonalt nettnøytralitetsforum har Telenors presentasjon avstedkommet reaksjoner fra Post- og Teletilsynet (PT). Reaksjonene er så fordreide og overdrevne at vi ser oss nødt til å respondere.

Priset for årets nyhetsrom

Image

Nyhet 10.12.2014 - 11:10

Telenor Norges pressesider vant sin klasse i kåringen av landets beste nettsteder for mediene.

Slipper å sjekke jobbmail i ferien

Image

Nyhet 10.07.2014 - 09:39

Sju av ti sjefer gir ansatte helt fri fra jobbmailen i ferien, viser en undersøkelse som er utført for Telenor.

Konsolidering er nødvendig

Image

Nyhet 25.06.2014 - 10:36

Regjeringen vil legge fram en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon. Planen bør inneholde tiltak og legge grunnlag for at flest mulig skal få høykapasitets bredbånd så raskt som mulig.

Internett til alle!

Image

Nyhet 20.05.2014 - 07:00

For 20 år siden var en mobiltelefon temmelig kjedelig hva gjaldt funksjonalitet. Det mest oppsiktsvekkende var at du i tillegg til å ringe også kunne sende tekstmeldinger. Mange kunder ble faktisk imponert når de oppdaget det.

Full forvirring om nettnøytralitet

Image

Nyhet 11.04.2014 - 09:58

Etter at Europaparlamentet har behandlet nettnøytralitet er prinsippet mer uklart enn noen gang. Det som i utgangspunktet var en fornuftig sikringsanordning for det frie og åpne internett har utviklet seg til en mekanisme som kan hindre innovasjon og forringe kvaliteten på internett – for alle.

Supernett på Telenor Arena

Image

Nyhet 16.01.2014 - 07:00

282 antenner, over 7,5 km kabel og 13 basestasjoner gir tidenes nettopplevelse

Telenor med styrket beredskap for ekstremvær

Image

Nyhet 10.01.2014 - 13:06

Telenor jobber kontinuerlig med å sikre samfunnskritisk infrastruktur og styrke beredskapen i forbindelse med ekstremvær. Flere tiltak er iverksatt for å møte en våtere og villere natur.

– La mobilen hvile under julemiddagen

Image

Nyhet 19.12.2013 - 12:43

– Mobiltelefonen er et flott verktøy for å dele opplevelser, men tenk litt ekstra på hvilke signaler du sender ut når du taster på telefonen i andres nærvær. Og det er i det minste en god idé å la mobilen få ligge i fred under julemiddagen, sier Torild Uribarri, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Norge.

En gave for framtiden

Image

Nyhet 09.12.2013 - 12:56

Unicef-sjefen rørte alle da han sa hva julegaven fra Telenors ansatte skal gå til.

Apple tilbake i tet

Image

Nyhet 05.12.2013 - 14:33

Apple er tilbake som markedsleder på mobil, viser tall fra Telenor.

Knapp kan redde liv

Image

Nyhet 12.11.2013 - 09:55

Telenor Maritim Radios varslingssystem kan redde liv på sjøen.